Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Profil obstarávateľa

Profil obstarávateľa


Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
Zastúpený: Ing. Peter Martinka, generálny riaditeľ
IČO: 36 644 030
DIČ: 2022102236
S í d l o:
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

 

číslo

Dátum zverejnenia zákazky

Špecifikácia predmetu

zákazky

Postup VO

Termín dodania   tovaru/služby/

stavebných prác

Lehota na predloženie ponuky

Dátum zatvorenia zmluvy   úspešným uchádzačom

1

Do 15.2.2014 vo Vestníku VO

Stravné lístky pre StVPS

Nadlimitná zákazka – poskytovanie služieb

Od 1.5.2014

45 dní po zverejnení vo Vestníku VO