Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Prieskum stokových sietí

Banská Bystrica, máj 2013

Prieskum stokových sietí – plánovanie, prevencia, kontrola.

 

Dôležitou súčasťou činností vodárenských spoločností je aj prieskum technického stavu kanalizačných potrubí. V Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.   bol  v roku 2012 úspešne zavedený do prevádzky TV kamerový systém na prieskum kanalizačných potrubí. Tento systém obsahuje pojazdné zariadenie vybavené TV kamerou a 2D a 3D skenerom s meraním deformácie, meraním trhlín a defektov a sklonu potrubia, hardvérové a softvérové vybavenie jedného pracoviska na oddelení kanalizácií pre technika, ktorý vyhodnotí údaje z prieskumu.

TV prieskum technického stavu kanalizačných potrubí sa vykonáva s cieľom plánovania opráv, zabezpečovania podkladov na obnovu stokových sietí, riešenie havarijných stavov a zisťovanie kvality realizovaných stavieb preberaných

do prevádzkovania. V roku 2012 bolo týmto spôsobom preskúmaných 31 173 m kanalizačných potrubí a bolo vykonaných 124 inšpekcií TV kamerovým systémom.

Na základe merania deformácií potrubia a priebežných sklonov potrubia je možné vyhodnotiť kvalitu nových preberaných stavieb stokových sietí a takisto zadať podmienky

kvality pre investície v oblasti výstavby stokových sietí pre projektantov a investorov.

Najčastejšou príčinou porúch stokovej siete je opotrebovanie prevádzkou. Ďalšími príčinami sú chyby materiálu, nekvalitné vykonanie stavebných prác a zvýšené vonkajšie namáhanie. V roku 2012 bolo odstránených 773 porúch z toho 393 bolo odstránených upchávok.

Z celkového počtu 773 odstránených porúch bolo 433 na stokách, 241 na objektoch a 99 na kanalizačných prípojkách.

 

/Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s./