Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Prieskum spokojnosti 2013

28. februára 2013, Banská Bystrica

Spokojnosť  so službami vodární  stúpla

 

Vysokú spokojnosť s úrovňou služieb preukázal posledný telefonický prieskum spokojnosti, ktorý pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. zrealizovala externá spoločnosť .Výskumu sa zúčastnilo 1000 odberateľov z kategórií rodinné domy, bytové správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a firmy.

 

Najvyšší vplyv na celkovú spokojnosť zákazníkov má parameter kvality vody a spokojnosť s plynulou dodávkou vody. Pri obidvoch týchto parametroch je vysoká spokojnosť naprieč všetkými segmentmi. S kvalitou pitnej vody je spokojných 86,5% a  s nepretržitou dodávkou pitnej vody 85,7% respondentov.

Celkovo je s úrovňou  služieb poskytovaných  dodávateľom  pitnej vody a prevádzkovateľom  verejnej kanalizácie spokojných 89,9 % respondentov. Najväčšia celková spokojnosť je,  tak ako v minulých rokoch,  pri firemných zákazníkoch (91%) . Tento  rok sa však delia o túto pozíciu spolu s obyvateľmi rodinných domov (91,1%).    Výskum potvrdil  význam investovania do rozvoja ľudských zdrojov, nakoľko až 94,2% opýtaných bolo spokojných s profesionalitou zamestnancov.  Kvalitu zákazníckych služieb potvrdili aj odpovede na otázky týkajúce sa prehľadnosti faktúr (92,6% spokojných zákazníkov) a  typov platieb (98,4% spokojných zákazníkov).

Čo sa týka preferencie typov informácií opäť sa potvrdilo, že zákazníkov najviac zaujímajú informácie  z oblasti kvality vody   a z cenovej oblasti. Pri poskytovaní informácií  sú stále na prvom mieste letáky a brožúry u rodinných domov, zatiaľ čo firemné inštitúcie uprednostňujú internet. 

Ako povedala obchodná riaditeľka spoločnosti Ing. Mária Vicianová: „ Výsledky prieskumu nás potešili ale stále hľadáme cesty, ako zlepšiť a zdokonaliť komunikáciu so zákazníkom. Jedným z krokov je aj posledná novinka v ponuke zákazníckych služieb tzv. elektronická faktúra.“

Pri  službe elektronická faktúra  zákazník na základe úspešnej aktivácie služby dostáva faktúry za vodné a stočné v elektronickej podobe na jeho e-mailovú adresu. Výhod elektronického zasielania faktúr je niekoľko. Služba zasielania elektronických faktúr je pre zákazníka bezplatná, zákazník získa jednoduchý a komfortný prístup k faktúre, faktúry sú zasielané v PDF formáte a tak má zákazník k dispozícii kompletný archív faktúr kedykoľvek vo svojej e-mailovej schránke. Súčasne na portáli www.zelenafaktura. sk je k dispozícii zasielaná faktúra pre prípadné použitie ešte

60 dní po odoslaní. Zákazník dostane tiež upozornenie SMS správou o doručení faktúry do e-mailovej schránky. Aktuálne spoločnosť ponúka po doručení faktúry na e-mailovú adresu zákazníka aj možnosť priamej elektronickej platby cez VUBpay alebo TATRApay.

Mgr. Slavomíra Vogelová, tlačová hovorkyňa StVPS, a.s.