Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Priateľsky k prírode i k ľuďom

Banská Bystrica (8. októbra 2007)

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. realizuje v mesiacoch august až október akciu zameranú na ochranu životného prostredia pod názvom Priateľsky k prírode i k ľuďom.

Cieľom akcie je zníženie množstva vypúšťaných odpadových vôd zo žúmp a septikov do prírodného prostredia.

 

Za odpadovú vodu a jej likvidáciu je podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách zodpovedný jej producent. Ak sú predpoklady na napojenie na kanalizačnú stokovú sieť, mal by ich využiť. Ak tieto podmienky producent nemá, jeho povinnosťou je odpad zo žumpy pravidelne vyvážať do čistiarne odpadových vôd. Podstatná časť producentov to tak robí, ale je mnoho tých, čo majú zriadené žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov, na polia, či do dažďovej kanalizácie a spôsobujú tak okrem znečistenia povrchových a podzemných vôd aj mnohé ďalšie environmentálne škody.

V mesiacoch august až september ponúka StVPS, a.s. svojim zákazníkom odvoz a následnú ekologickú likvidáciu odpadu zo žúmp a septikov za zvýhodnené ceny. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na číslo CALL CENTRA StVPS a.s. ( 0850 111 234) alebo priamo na obecných úradoch.

Odvoz odpadu do 36 čistiarní odpadových vôd je zabezpečený v rámci závodov Banská Bystrica, Lučenec, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Žiar nad Hronom. Najviac záujemcov zatiaľ pracovníčky CALL CENTRA zaznamenali z oblasti Prievidze a Žiaru nad Hronom