Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Základné údaje o StVPS, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., (StVPS, a.s.), člen skupiny Veolia Voda vznikla 1. januára 2006 a zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území celého Banskobystrického kraja, čiastočne v okrese Revúca (11 obcí), v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja. StVPS, a.s. vyrába a distribuuje pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Pitnou vodou zásobuje viac ako 657 tis. obyvateľov, na verejnú kanalizáciu je napojených viac ako 416 tis. obyvateľov. V roku 2012 spoločnosť zamestnávala 1118 zamestnancov. StVPS, a.s. má zavedený a certifikovaný integrovaný manažérsky systém riadenia, ktorého súčasťou sú systémy riadenia kvality, riadenia ochrany životného prostredia a riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Integrovaný systém riadenia certifikovala spoločnosť TUV SUD Slovakia, s.r.o. Bratislava. StVPS,a.s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality a certifikátov systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoločnosť si je plne vedomá, že aj naďalej musí neustále analyzovať ďalšie možnosti rozvoja systému a neustále sa snaží zlepšovať kvalitu služieb, ktoré poskytuje svojim zákazníkom. Do skupiny Veolia Voda Slovensko patrí Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Stopercentným akcionárom StVPS, a.s. je spoločnosť VEOLIA VODA S.A.. Na Slovensku zásobuje skupina Veolia Voda pitnou vodou celkovo 944 tis. obyvateľov a odkanalizovanie poskytuje celkovo 644 tis. obyvateľom.