Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Pravidlá

Základné pravidlá pre projektové žiadosti:

 

1.   Žiadať o Zamestnecké granty môžu výhradne zamestnanci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

2.   Podporiť je možné výlučne projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter, tzn. reagujú na spoločenskú potrebu
      najmä v týchto oblastiach: sociálna, životné prostredie, výchova a vzdelávanie, kultúra, veda, zdravotníctvo,
      ochrana občianskych a ľudských práv, odstraňovanie diskriminácie, prevádzkovanie amatérskeho športu,
      práca s deťmi a mládežou. Mimo vyššie uvedené vymedzenie nemožno Zamestnanecké granty udeliť.

3.   Dĺžka realizovaných projektov alebo čerpania prideleného nadačného príspevku by nemala presiahnuť
      11 mesiacov od podpisu darovacej zmluvy.

4.   Jeden zamestnanec môže podať aj viac žiadostí, pričom rozhodujúca pre posúdenie je kvalita projektov a organizácie,
      nie počet žiadostí. Opakovaná podpora jedného projektu / jedného zamestnanca nie je vylúčená,
      ani nie je znevýhodnený pri hodnotení.

5.   Do hodnotenia budú zaradené len kompletne vyplnené projektové žiadosti, zaslané do 30. 3. 2017