Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Obmedzenia/prerušenia dodávky pitnej vody/odvádzania odpadovej vody
v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §32 odst. 1 písm. g) až p)


- ak nevyhovuje zariadenie odberateľa/producenta technickým podmienkam;
- ak neumožnil odberateľ/producent prístup prevádzkovateľovi k meradlu;
- ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky;
- ak odberateľ/producent nezabezpečil odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach (svojej prípojke) v lehote stanovenej prevádzkovateľom;
- pri preukázaní neoprávneného odberu PV/vypúšťania OV;
- v prípade nezaplatenia vodného/stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní;
- v prípade neplnenia povinností odberateľa/producenta vyplývajúce zo všeobecno-záväzných predpisov »»