Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

PEFC - trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Naša spoločnosť už implementáciou systému environmentálneho manažérstva – ISO 14001 deklarovala svoj vzťah k životnému prostrediu a aj preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo so spoločnosťou PEFC Slovensko podpísať „Memorandum o podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“ a následne jej bolo pridelené logo PEFC s prideleným registračným číslom PEFC/23-44-06, ktoré môže používať priamo na označovanie svojich tlačovín, ktoré v procese zodpovedného nakupovania nakúpi ako certifikované s potvrdeným pôvodom.

Nákupom a používaním PEFC certifikovaného papiera spoločnosť preukazuje svoj záväzok k podpore spoločensky zodpovedného podnikania. Svoj záväzok bude spoločnosť deklarovať prostredníctvom svojej environmentálnej politiky. PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) predstavuje celosvetový certifikačný systém, ktorý definuje najvyššie štandardy pre certifikáciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca lesných produktov vychádzajúce z medzinárodných a medzivládnych dohovorov vrátane:

  • zachovania a zvyšovania biodiverzity
  • ochrany oblastí s osobitými prírodnými a spoločenskými hodnotami
  • zákazu premeny lesov na lesné plantáže
  • zákazu používania toxických chemikálií a geneticky modifikovaných druhov
  • ochrany práv zamestnancov a podpory zamestnanosti na lokálnej úrovni
  • rešpektovania vlastníckych a užívacích práv
  • zabezpečenia konzultácií s miestnym obyvateľstvom a záujmovými skupinami
  • dodržiavania platnej legislatívy