Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Oznam pre zákazníkov k odpočtom a fakturácii za rok 2017

Oznámenie pre zákazníkov!
 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. aj v tomto roku uzatvára kalendárny rok v skrátenom termíne pred 31.12.2017. Dovoľujeme si preto informovať zákazníkov o realizácii odpočtov a možnostiach fakturácie v mesiaci december 2017.

Odpočty všetkých odberných miest zaradených do decembrového fakturačného cyklu budú realizované odčítačmi dodávateľa vody v nasledovných termínoch:

  • Odpočty vodomerov rodinných domov a  odberateľov zaradených do polročného fakturačného cyklu „jún-december“ budú uskutočnené v termíne od 1.12.2017 do 20.12.2017 vrátane.
  • Odpočty vodomerov odberateľov, ktorí sú zaradení do štvrťročného fakturačného cyklu „marec, jún, september, december“ (okrem bytových domov) budú realizované v termíne od 6.12.2017 do 22.12.2017 vrátane
  • Bytové domy zaradené do štvrťročného fakturačného cyklu „marec, jún, september, december“ budú realizované v termíne od 13.12.2017 do 22.12.2017 vrátane
  • Odpočty vodomerov odberateľov zaradených do mesačného fakturačného cyklu budú realizované v dňoch  27.12.2017 a 28.12.2017.

 

Upozorňujeme našich zákazníkov, že požiadavke o vystavenie faktúry k 31.12. nebudeme môcť vyhovieť, pretože náš zákaznícky informačný a fakturačný systém neumožňuje vystavenie faktúry s dátumom odpočtu vyšším, ako je deň spracovania faktúry.

 

  • Odčítané stavy budú fakturované priebežne spravidla do 5 pracovných dní od realizácie odpočtu, s dodržaním 15 dňovej lehoty na vystavenie faktúry, najneskoršie dňa 29.12.2017.
  • Odčítané stavy v bytových domoch na základe individuálnych požiadaviek odberateľov aby všetky OM boli spojené vo faktúrach budú fakturované po odčítaní všetkých vodomerov v bytových domoch s dodržaním 15 dňovej lehoty na vystavenie faktúry, najneskoršie dňa 29.12.2017.
  • Všetky faktúry, ktoré budú vystavené na základe odpočtu stavu vodomeru budú vystavené s uvedením stavu, množstva a dátumu skutočného odpočtu vodomeru.

 

Veríme, že táto informácia je pre zákazníkov našej spoločnosti prospešná a zabezpečí, aby nebola požadovaná fakturácia k 31.12. a ani k  inému dňu ako bol realizovaný odpočet vodomeru.