Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Naše služby

Naše služby

 • Realizácia stavieb vodovodov a kanalizácií
 • Rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií
 • Odstraňovanie porúch na vodovodoch a kanalizáciách
 • Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok
 • Montáž vodomerov
 • Návrh a dodávka malých dezinfekčných zariadení na pitnú vodu
 • Fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické laboratórne rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody
 • Vyhľadávanie porúch na vodovodoch elektroakustickou a korelačnou technikou
 • Monitoring vodovodnej siete snímačmi šumu špičkovej technológie ENIGMA
 • Vytyčovanie neznámych trás vodovodov, vyhľadanie zasypaných resp. zaasfaltovaných armatúr a poklopov na vodovodoch a kanalizáciách
 • Monitoring kanalizácií kamerou s výstupom na videokazete
 • Dovoz pitnej vody autocisternami do akumulačných nádrží objednávateľov, napr. chaty,
 • Pristavenie autocisterny s pitnou vodou na veľkých spoločenských akciách, napr. letecké dni, hudobné slávnosti a pod.
 • Vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov našimi kanalizačno-sacími vozidlami a ich likvidácia na našich čistiarňach odpadových vôd /ČOV/ s vystavením dokladu o zneškodnení odpadu
 • Príjem a likvidácia dovezených odpadových vôd na vybrané ČOV priamo zákazníkom
 • Čistenie kanalizácií- úplné odstránenie nánosov z kanalizácií špeciálnym vozidlom HELLMERS a likvidácia týchto nánosov na našich ČOV
 • Odstránenie koreňov z kanalizácií frézovaním
 • Výkony špeciálnou dopravnou a mechanizačnou technikou- zemné stroje /UDS, JCB/, preprava nákladnými vozidlami, autocisterny, žeriavy, kanalizačné tlakové vozidlá a pod.
 • Priemyselný outcorcing- služby pre podnikateľov v oblasti prevádzkovania vnútro areálových rozvodov vody, kanalizácie a ČOV
 • Poskytovanie informácií o vodárenských a kanalizačných zariadeniach v našej správe- zakresľovanie do máp, podkladov pre projektovú činnosť
 • Stanoviská k projektovým dokumentáciám v úrovni územného a stavebného konania
 • Poradenská činnosť v oblasti prevádzkovania vodovodov, kanalizácií a ČOV, v oblasti úpravy a dezinfekcie vody a v oblasti hydrogeologického prieskumu