Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Najefektívnejší spôsob komunikácie je pre zákazníkov osobný kontakt

Najefektívnejší spôsob komunikácie je pre zákazníkov osobný kontakt

Na ôsmych zákazníckych centrách našej spoločnosti sa v priebehu celého roka realizuje interný prieskum spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami metódou dopytovania a konkrétnou formou samovypĺňania. Dotazník slúžiaci na zber údajov je k dispozícii na každom pracovisku zákazníckeho centra, obsahuje tri uzavreté otázky. Vyplnený dotazník odberatelia odovzdávajú do zapečatenej schránky. Vzorku respondentov tvoria zákazníci, ktorí navštívia ktorékoľvek zo zákazníckych centier a vyplnia dotazník. Z posledného vyhodnotenia prieskumu vyplynulo, že zákazníci preferujú ako najefektívnejší spôsob komunikácie osobný kontakt ( 67,71%), po ňom nasleduje telefonický kontakt (14,38%).

Najviac sa zákazníci zaujímajú o  informácie k zmluvám - zmena majiteľa, zmena záloh atď.(41,00%) ďalej o informácie týkajúce sa fakturácie a cien vodného a stočného (32,64%) a o kvalitu a tlak vody(14,40%).

Spokojnosť s prístupom zamestnancov dodávateľa pitnej vody vyjadrilo 99,50 % dotazovaných.

Zákaznícke centrá Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

  • Uzatváranie obchodných zmlúv a ich dodatkov
  • Zmeny v platení záloh a faktúr
  • Príjem a vybavovanie reklamácií z obchodného styku
  • Príjem hotovostných platieb
  • Informácie o ostatných službách poskytovaných dodávateľom