Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Kvalita vody

 

BANSKÁ BYSTRICA

Verejný vodovod
Tvrdosť vody
(odH)
Tvrdosť vody
(mmol/l)
pH
Dusičňany
(mg/l)
B.Bystrica - Rakytovce

10,64

1,9

7,6

6,22

B.Bystrica - Kráľová, Kremnička

10,64

1,9

7,6

6,22

B.Bystrica - Radvaň 1

7,22

1,29

7,69

5,24

B.Bystrica - Radvaň 2

6,55

1,17

8,00

4,77

B.Bystrica - Fončorda 1

8,51

1,52

7,66

5,25

B.Bystrica - Fončorda 2

17,47

3,12

7,63

˂4

B.Bystrica - Nová nemocnica

17,19

3,07

7,72

˂4

B.Bystrica - Podlavice

17,53

3,13

7,53

˂4

B.Bystrica - Staré mesto

17,70

3,16

7,43

4,28

B.Bystrica - Sídlisko Sever

17,86

3,19

7,67

˂4

B.Bystrica - Rudlová, Sásová 1

17,02

3,04

7,44

4,11

B.Bystrica - Rudlová, Sásová 2

17,08

3,05

7,67

˂4

B.Bystrica - Rudlová Sásová 3

18,09

3,23

7,72

˂4

Nemce

17,75

3,17

7,47

˂4

B.Bystrica - Senica,Kynceľová

17,86

3,19

7,60

˂4

B.Bystrica - Uhlisko

17,25

3,08

7,56

˂4

B.Bystrica - Sídlisko

17,92

3,20

7,24

11,3

Slovenská Ľupča

18,14

3,24

7,18

12,1

B.Bystrica - Šalková

18,37

3,28

7,23

12,1

B.Bystrica - Kostiviarska, Jakub

14,62

2,61

7,52

4,11

B.Bystrica - Uľanka

11,65

2,08

7,73

6,06

B.Bystrica - Stará Sásová

20,22

3,61

7,48

26,1

B.Bystrica - Laskomer

16,35

2,92

7,63

˂4

B.Bystrica - Majer

17,58

3,14

7,22

11,7

B.Bystrica - Skubín

1,85

0,33

7,52

5,25

B.Bystrica - Pršianská Terasa

18,03

3,22

7,73

4,11

Malachov

16,69

2,98

7,63

˂4

B.Bystrica Radvaň-1 - Bernoláková, Cesta na štadión, Na Troskách, Nam. Ľ.Štúra, Radvanská

B.Bystrica Radvaň-2 - Cintorínska, Kalinčiaková, Malachovská, Stromová

B.Bystrica Fončorda 1 - Internátna, Nová Poľná Slnečná Spojová Tichá Zelená, Trieda Hradca Králové, Tulská, Moskovská, Oremburská

B.Bystrica Fončorda 2 - Wolkerová, Mládežnícka, Okružná, Poľná,

B.Bystrica Staré Mesto - Lazovná, Lazovná, Dolná, Horná, Strieborné námestie

B.Bystrica Sídlisko Sever - Bakossová, Komenského, Severná

B.Bystrica Sídlisko Rudlová, Sásová 1 - Starohorská, Rudohorská

B.Bystrica Sídlisko Rudlová, Sasová 2 - Tatranská

B.Bystrica Rudlová, Sásová 3 - Magurská, Sitnianská

 

 

BREZNO

Verejný vodovod
Tvrdosť vody
(odH)
Tvrdosť vody
(mmol/l)
pH
Dusičňany
(mg/l)

Brezno - Dom Potravín

3,19

0,57

8,23

˂4

Brezno - Vrch Dolinka

4,14

0,74

7,70

˂4

Brezno - Mazorník

3,47

0,62

8,40

˂4

Brezno - Nová Nemocnica

17,08

3,05

7,95

˂4

Brezno - Rovne

3,25

0,58

8,20

˂4

Brezno - Vránskeho ulica

3,64

0,65

7,91

˂4

Brezno - Halny

14,56

2,60

7,59

6,87

Polomka ( dolná )

5,38

0,96

7,79

6,81

Polomka ( horná )

10,30

1,84

7,65

6,66

Heľpa

9,41

1,68

7,77

9,01

Valaská ( Nová)

17,58

3,14

8,38

˂4

Valaská ( Stará)

17,25

3,08

8,35

˂4

Pohorelá ( Dolná)

7,34

1,31

7,80

8,23

Pohorelá ( Horná)

2,07

0,37

6,61

˂4

Predajná

5,54

0,99

7,88

˂4

Brusno

17,70

3,16

7,61

˂4

Slovenská Ľupča

13,50

2,41

7,80

˂4

Badín

10,42

1,86

7,65

6,06

Ľubietová

5,94

1,06

7,39

˂4

Brezno Dom Potravín - Nám. M.R.Štefánika, Brezenská, Pod Hôrkou, Rázusová, Štúrová,Šramková, B.Nemcovej, Černáková, Tisovská, Nábr. Dukelských Hrdinov

Brezno Mazorník - 9.mája, Poľná, Lúčna, Mliekarenská, Vrbová, mládežnícka, M. Benku, Horná, Dolná

Brezno Nemocnica - Ul. L. Novomeského, Dr. Clementisa, Fraňa Kráľa, Nálepkvá, Švermová, Banisko, Sládkovičová, Fučíková,  Hviezdoslavova, Pionierska

Brezno Vranského - Moyzesová, Vranského, Školská, Sekurisová, ČSA, Hradby

Brezno Halny - Vanárska, SNP, Okružná, Padličkovo, Tehelná, Predné Halny, Cintorínska, Stromová, Lesná, Baštová, Jarmočisko

 

 

OKRES ZVOLEN

Verejný vodovod
Tvrdosť vody
(odH)
Tvrdosť vody
(mmol/l)
pH
Dusičňany
(mg/l)

Budča

11,65

2,08

7,69

6,71

Detva

4,26

0,76

7,41

˂4

Dobrá Niva

8,34

1,49

7,19

˂4

Dudince

18,09

3,23

6,98

34,0

Hriňová

6,55

1,17

7,43

˂4

Kováčová

13,66

2,44

7,74

7,03

Krupina

6,89

1,23

7,39

˂4

Lieskovec

12,88

2,30

7,93

10,4

Očová

6,16

1,10

7,84

˂4

Pliešovce

5,71

1,02

7,55

5,90

Sebechleby

12,10

2,16

7,16

28,8

Sielnica

10,42

1,86

7,72

6,22

Sliač (PSV)

11,76

2,10

7,74

6,87

Vígľaš

4,26

0,76

7,83

˂4

Zvolen – PSV

10,47

1,87

7,79

6,03

Zvolen – SV Čačín

13,66

2,44

7,53

10,01

Zvolen – SV Podzámčok

5,82

1,04

7,56

˂4

Zvolen – Sekierska dolina

5,82

1,04

7,56

˂4

Zvolenská Slatina

4,26

0,76

7,83

˂4

 

 

OKRES LUČENEC

Verejný vodovod
Tvrdosť vody
(odH)
Tvrdosť vody
(mmol/l)
pH
Dusičňany
(mg/l)

Ábelová

3,08 - 3,70

0,55 - 0,66

7,33 - 7,76

7,5

Biskupice

3,08 – 4,48

0,55 - 0,80

7,55 – 8,19

<4

Boľkovce

2,92 – 4,82

0,52 - 0,86

7,25 – 8,32

<4

Breznička

3,53 – 6,22

0,63 – 1,11

7,48 – 9,28

<4

Budiná

2,92 – 4,37

0,52 – 0,78

8,06 – 9,01

<4

Cinobaňa

2,58 – 6,33

0,46 – 1,13

8,39 – 8,97

<4

Divín

2,92 – 4,48

0,52 – 0,80

8,06 – 9,01

<4

Fiľakovo

2,80 -5,04

0,50 - 0,90

7,83 – 8,76

<4

Halič

2,80 – 5,04

0,50 – 0,90

8,00 -8,80

<4

Kalinovo

2,58 - 3,08

0,46 - 0,55

8,32 -8,89

<4

Kokava nad Rimavicou

2,24 - 3,92

0,40 – 0,70

7,25 -8,80

<4

Lentvora

3,92 – 4,48

0,70 – 0,80

7,25 – 7,50

 

Lovinobaňa

2,52 – 4,76

0,45 – 0,85

8,00 – 8,90

<4

Lučenec

2,80 – 4,48

0,50 - 0,80

7,80 – 9,04

<4

Málinec

2,52 – 3,08

0,45 – 0,55

7,60 – 8,80

<4

Podrečany

2,80 – 4,76

0,50 - 0,85

8,09 – 8,88

<4

Polichno

2,52 – 3,08

0,45 - 0,55

6,50 - 7,11

 

Poltár

2,80 – 5,83

0,50 – 1,04

8,71 – 9,21

<4

Praha

4,48 – 4,76

0,80 – 0,85

7,50 - 7,60

<4

Rapovce

2,80 – 4,20

0,50 - 0,75

8,00 – 8,90

<4

Ružiná

9,52 – 10,36

1,70 – 1,85

7,30 – 8,30

 

Stará Halič

2,80 – 4,76

0,50 – 0,85

8,00 – 8,80

<4

Šíd

28,00 – 29,68

5,00 – 5,30

7,30 - 7,50

4,80 – 5,30

Tomášovce

2,80 – 5,32

0,50 – 0,95

8,30 – 8,80

<4

Vidiná

3,08 – 4,48

0,55 – 0,80

8,60 – 8,91

<4

 

 

OKRES PRIEVIDZA

Verejný vodovod
Tvrdosť vody
(odH)
Tvrdosť vody
(mmol/l)
pH
Dusičňany
(mg/l)

Bojnice,Dubnica

3,3-3,9

0,6-0,7

7,9-8,4

˂4,0

Bystričany

14,6-16,2

2,6-2,9

7,5-7,8

do 7,0

Banky,Máčov

14,6-16,2

2,6-2,9

7,5-7,8

do7,0

Cígeľ

11,2-12,9

2,0-2,3

7,5-8,0

do5,0

Čereňany

14,6-16,2

2,6-2,9

7,5-7,8

do 7,0

Chalmová

14,6-16,2

2,6-2,9

7,5-7,8

do 7,0

Chrenovec

10,1-11,2

1,8-2,0

7,5-8,1

do 6,0

Diviaky n./Nitr

14,6-16,2

2,6-2,9

7,5-7,8

do7,0

Diviac. Nová Ves

14,6-16,2

2,6-2,9

7,5-7,8

do7,0

Dlžín

8,9-10,1

1,6-1,8

7,0-7,3

˂4,0

Dolné Vestenice

16,2-17,4

2,9-3,1

7,5-7,8

do 7,5

Fančová

5,6-7,3

1,0-1,3

7,2-7,5

do11,0

Handlová  I.č

3,3-3,9

0,6-0,7

7,8-8,3

˂4,0

Handlová II.č.

5,6-6,7

1,0-1,2

7,8-8,3

do 6,0

Horná Ves

14,5-15,7

2,6-2,8

7,5-7,9

do 8,0

Horné Vestenice

16,2-17,3

2,9-3,1

7,5-7,8

do 7,0

Hradec,Malá Lehôtka

6,7-7,8

1,2-1,4

7,3-7,5

do 11,0

Ješkova Ves

14,6-15,7

2,6-2,8

7,5-7,8

do7,0

Jalovec, Lipník

10,1-11,2

1,8-2,0

7,5-8,1

do 6,0

Kamenec p./VT. -bytovky

2,8-3,9

0,5-0,7

7,0-7,2

do 14,0

Kamenec p./VT. dolný koniec

14,6-16,2

2,6-2,9

7,5-7,8

do 7,0

Kanianka

14-15,7

2,5-2,8

7,5-7,9

do 6,0

Koš

11,2-12,9

2,0-2,3

7,5-8,0

do5,0

Kostolná Ves

14-15,7

2,5-2,8

7,5-7,8

do7,0

Kľačno

13,4-15,1

2,4-2,7

7,5-7,8

do 5,0

Kocúrany

3,3-3,9

0,6-0,7

7,9-8,4

˂4,0

Lazany

14,5-15,7

2,6-2,8

7,5-7,9

do 6,0

Lehota p./Vtáč.

2,8-3,9

0,5-0,7

7,6-7,9

do 10,0

Liešťany

2,2-3,4

0,4-0,6

7,6-7,9

do 10,0

Ľubianka

3,9-5,0

0,7-0,9

7,0-7,3

do 10,0

Malá Čausa

3,3-3,9

0,6-0,7

7,9-8,4

˂4,0

Malinová

14,5-15,7

2,6-2,8

7,5-7,9

do 6,0

Morovno

3,3-4,5

0,6-0,8

7,2-7,5

do 6,0

Nedožery-Brezany

14,5-15,7

2,6-2,8

7,5-7,9

do 6,0

Nevidzany

2,8-3,9

0,5-0,7

7,0-7,3

˂4,0

Nitr. Pravno

14,5-15,7

2,6-2,8

7,5-7,9

do 6,0

Nitr. Rudno

14,6-15,7

2,6-2,8

7,5-7,8

do 7,0

Nitr. Sučany

14,6-15,7

2,6-2,8

7,5-7,8

do 7,0

Nitrica

16,2-17,9

2,9-3,2

7,4-7,7

do 8,0

Nová Lehota

3,3-4,5

0,6-0,8

7,4-7,7

do5,0

Nováky

14,6-15,7

2,6-2,8

7,5-7,8

do 7,0

Oslany

14,6-15,7

2,6-2,8

7,5-7,8

do 8,0

Opatovce n/Nitr.

3,3-3,9

0,6-0,7

7,9-8,4

˂4,0

Podhradie

2,8-3,9

0,5-0,7

7,6-7,9

do 10,0

Poluvsie

14-15,7

2,5-2,8

7,5-7,9

do 6,0

Poruba

2,2-3,4

0,4-0,6

7,3-7,5

˂4,0

Pravenec, Solka

14,5-15,7

2,6-2,8

7,5-7,9

do 6,0

Prievidza Sever

9,2-12,9

1,7-2,3

7,9-8,3

˂4,0

Prievidza-Necpaly, Zapotôčky, st. sídlisko

12,3-15,1

2,2-2,7

7,5-7,9

do 7,0

Radobica

16,8-17,9

3,0-3,2

7,2.7,6

do 8,0

Ráztočno

10,1-11,2

1,8-2,0

7,5-7,8

do 6,0

Remata

3,3-3,9

0,6-0,7

7,9-8,4

˂4,0

Rud. Lehota

14,6-15,7

2,6-2,8

7,5-7,8

do 7,0

Sebedražie

11,2-12,9

2,0-2,3

7,5-8,0

do5,0

Seč

2,2-2,8

0,4-0,5

7,0-7,3

˂4,0

Šútovce

3,3-4,5

0,6-0,8

7,3-7,9

˂4,0

Temeš

9,5-11,2

1,7-2,0

7,3-7,6

˂4,0

Tužina

14,6-15,7

2,6-2,8

7,6-7,9

do 7,0

Valaská Belá

15,1-16,2

2,7-2,9

7,6-7,9

do 6,0

Veľká Lehôtka

6,7-7,8

1,2-1,4

7,2-7,5

˂4,0

Zem. Kostoľany

14,6-15,7

2,6-2,8

7,5-7,8

do 7,0

 

 

OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA

Verejný vodovod
Tvrdosť vody
(odH)
Tvrdosť vody
(mmol/l)
pH
Dusičňany
(mg/l)

Čerenčany

3,08 – 5,27

0,55  - 0,94

7,37 – 8,05

 

Číž

3,08 – 5,27

0,55 -  0,94

7,37 – 8,50

<4

Gemer

21,28 -23,52

3,80 -  4,20

6,91 -7,28

8,16 -16,6

Gemerské Dechtáre

26,04-30,8

4,65 -  5,5

7,02 -7,57

14,53 -39,35

Hnúšťa

3,08 – 3,92

0,55 -  0,70

7,09 -7,95

<4

Hostice

16,52-27,44

2,95 - 4,9

7,24 -7,52

8,00 – 14,5

Hrachovo

3,08 – 3,92

0,55 - 0,70

7,40 - 8,10

<4

Hrnčiarske Zalužany

2,80 – 3,64

0,50 - 0,65

7,35 -8,10

<4

Chanava

3,08 – 4,20

0,55 - 0,75

7,50 - 8,80

<4

Jesenské

3,08 – 3,64

0,55 - 0,65

7,50 – 8,20

 

Ožďany

3,36 – 3,64

0,6  - 0,65

7,50 -  8,50

<4

Rimavská Seč

3,08 – 3,64

0,55 – 0,65

7,22 -8,40

<4

Ratková

4,48 – 4,76

0,8  - 0,85

7,13 -7,46

11,39 -18,24

Rimavská Baňa

2,80 – 4,20

0,5  - 0,,75

7,12 - 8,30

<4

Rimavské Janovce

3,08 – 3,64

0,55 -0,65

7,54 -7,75

<4

Rimavská Píla

1,40 – 2,24

0,25 - 0,4

6,64 -6,96

<4

Rimavská Sobota

3,08 – 4,48

0,55 – 0,80

7,18 - 8,00

 

Tisovec

13,44-14,56

2,4  - 2,6

7,58-7,8

4,41 - 7,87

Tornaľa

21,28 -23,80

3,80 -  4,25

7,02-7,84

12,68 -16,70

Veľký Blh

8,12 – 9,52

1,45 – 1,70

6,95 -7,15

7,64 -14,79

 

 

OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ

Verejný vodovod
Tvrdosť vody
(odH)
Tvrdosť vody
(mmol/l)
pH
Dusičňany
(mg/l)
Skupinový vodovod HLF

 

 

 

 

Veľký Krtíš I.-II.tlp

3,08 - 6,72

0,55-1,20

7,31-7,80

<4

Veľký Krtíš III.tlp

4,48 - 6,72

0,8-1,20

7,24-7,80

<4

Bušince

3,36 - 7,28

0,60 – 1,30

7,37-7,81

<4

Dolná Strehová

2,8 -  6,16

0,5-1,10

7,53-7,68

<4

Pôtor

3,36 – 6,22

0,60 – 1,11

7,43-7,96

<4

Malý Krtíš

3,36 – 7,28

0,60 – 1,30

7,57-7,69

<4

Veľké Zlievce

3,36 – 7,28

0,60 – 1,30

7,50-7,80

<4

Malé Zlievce

3,36 - 7,28

0,60 – 1,30

7,44-7,71

<4

H. Plachtince vodovod

 

 

 

 

Nová Ves

5,04 – 6,16

0,9-1,0

7,3-7,80

<4

Stredné Plachtince

4,48 - 5,04

0,8-0,9

7,19-7,80

<4

Dolné Plachtince

4,48 - 5,04

0,8-0,9

7,10-7,80

<4

Sklabiná

5,32 – 6,72

0,95-1,20

7,31-7,80

<4

Želovce

4,37 – 5,04

0,78 – 0,90

7,30-7,60

3,64-7,17

Obeckov

5,04 – 6,72

0,9-1,20

7,25-7,80

<4

Záhorce

5,04 - 5,88

0,90-1,05

7,38-7,60

4,01-6,60

Miestny vodovod

 

 

 

 

Modrý Kameň

4,48 - 5,04

0,8-0,9

7,19-7,60

<4

Príbelce

11,76 -17,36

2,10-3,1

7,03-7,51

<4

Veľký Lom

4,48 - 5,04

0,80-0,9

7,00 – 7,70

<4

Suché Brezovo

4,48 - 5,04

0,8-0,9

6,97-7,40

 

Vinica

5,60 – 6,72

1,0-1,20

6,83-7,29

<4

Hrušov

5,88 – 6,44

1,05-1,15

6,9-7,50

1,9-6,9

Závada

5,88 - 6,16

1,05-1,1

6,91 – 7,50

<4

Čelovce

14,56 - 15,4

2,60 - 2,75

7,16-7,50

<4

Sucháň

4,48 - 5,32

0,80 - 0,95

7,00 – 7,50

2,95-7,46

Dačov Lom

5,32 - 5,6

0,95-1,0

6,70-7,60

2,4-10,64

Opava

7,84 - 8,40

1,4-1,5

6,81-7,01

<4

Zombor

18,2-19,32

3,25-3,45

7,00-7,60

<4

 

 

OKRES ŽIAR NAD HRONOM

Verejný vodovod
Tvrdosť vody
(odH)
Tvrdosť vody
(mmol/l)
pH
Dusičňany
(mg/l)

Banská Štiavnica, Kozelník

10,6 – 11,8

1,89 – 2,1

7,31 – 7,89

4,66 – 6,99

Banská Belá

10,6 – 11,4

1,9 – 2,04

7,26 – 7,8

4,21 – 6,46

B. Štiavnica-Drieňová

4,3 – 5,0

0,76 – 0,9

7,17 – 7,39

1,34 – 1,66

Banský Studenec, Svätý Anton

4,76 – 5,3

0,84 – 0,94

6,77 – 6,86

1,39 – 1,58

Bzenica-Bukovina

6,7 – 7,6

1,2 – 1,3

7,4 – 7,6

2,0 – 4,0

Baďan

2,8 – 3,4

0,5 – 0,6

6,7 - 6,9

1,0 – 2,0

Bartošova Lehôtka

2,8 – 3,4

0,5 – 0,6

7,4 – 7,6

1,0 – 1,2

Banská Hodruša

5,0 – 5,6

0,9 – 1,0

7,2 – 7,4

4,0 -  6,0

Dekýš

3,4 – 3,9

0,6 – 0,7

7,0 – 7,2

1,0 – 1,2

Hodruša Hámre

12,8 – 14,1

2,28 – 2,51

7,17 – 7,67

2,13 – 11,6

Hronský Beňadik, Psiare

12,5 – 13,2

2,24 – 2,35

6,93 – 7,02

14,1 – 14,6

Hliník nad Hronom

3,6 – 3,8

0,64 – 0,68

6,85 – 8,04

3,34 – 4,32

Hron.Dúbrava-Horná

2,8 – 3,4

0,5 – 0,6

6,6 – 6,8

3,5 – 5,0

Horná Ves

2,7 – 3,2

0,48 – 0,58

7,61 – 7,82

0,35 – 3,48

Hron. Dúbrava -Dolná

10,0 – 11,0

1,8 – 1,9

7,6 – 7,9

1,0 – 3,0

Ihráč

2,2 – 2,8

0,4 – 0,5

7,2 – 7,6

4,5- 7,5

Ilija

2,8 – 3,4

0,5 – 0,6

6,8 – 7,0

1,0 – 1,2

Jastrabá

1,7 – 2,2

0,3 – 0,4

6,3 – 6,4

4,0 – 6,0

Janova Lehota

2,9 – 3,5

0,53 – 0,62

6,54 – 6,88

3,53 – 5,2

Kremnica

1,8 – 3,7

0,33 – 0,66

6,0 – 7,47

1,32 - 371

Kremnické Bane

2,2 – 2,8

0,4 – 0,5

7,5 – 7,7

3,0 – 5,0

Kľak

2,2 – 2,8

0,4 – 0,5

7,1 – 7,3

1,5 – 3,0

Kosorín

2,8 – 3,4

0,5 – 0,6

7,8 – 8,0

1,0 -2,0

Kopernica

2,2 – 2,8

0,4 – 0,5

6,9 – 7,1

3,5 – 5,5

Ladomerská Vieska

7,9 – 11,2

1,42 – 2,0

7,2 – 7,8

3,28 – 5,87

Lutila

3,4 – 4,9

0,61 – 0,88

6,75 – 7,6

1,94 – 4,34

Lovčica Trubín

6,4 – 8,3

1,15 – 1,49

6,61 – 7,27

1,12 – 3,27

Lehôtka pod Brehmi

2,8 – 3,4

0,5 – 0,6

7,6 – 7,8

5,0 – 7,5

Malá Lehota

8,5 – 12,7

1,52 – 2,27

6,57 – 7,82

8,81 – 21,6

Močiar

3,9 – 4,5

0,7 – 0,8

6,8 – 7,0

0,5 – 2,0

Nevoľné

1,7 – 2,2

0,3 – 0,4

6,9 – 7,1

4,0 – 6,0

Nová Baňa

6,3 – 10,6

1,13 – 1,9

7,24 – 7,68

5,43 – 7,27

N. Baňa-Stará Huta

2,2 – 2,8

0,4 – 0,5

7,0 – 7,2

5,0 – 7,5

N. Baňa-Bukovina

3,4 – 3,9

0,6 – 0,7

7,1 – 7,3

5,0 – 7,5

Ostrý Grúň

2,2 – 2,8

0,4 – 0,5

7,2 -  7,4

8,0 -11,0

Orovnica-Dolná

9,5 – 10,0

1,7 – 1,8

7,3 – 7,5

20,0 – 24,0

Orovnica-Horná

6,7 – 7,6

1,2 – 1,3

6,8 – 7,0

3,0 – 5,0

Píla

25,2 – 28,0

4,5 – 5,0

7,5 – 7,7

2,5 – 4,5

Prochot

1,7 – 2,2

0,3 – 0,4

7,6 – 7,8

1,0 – 2,5

Stará Kremnička

10,6 – 11,5

1,9 – 2,06

7,21 – 7,95

4,81 – 5,82

Slaská

2,8 – 3,4

0,5 – 0,6

7,5 – 7,8

1,0 – 2,5

Tekovská Breznica

7,2 – 8,3

1,29 – 1,48

7,27 – 7,64

15,7 – 27,8

Veľká Lehota

2,24 – 6

0,4 – 1,07

6,31 – 6,75

8,36 – 29,7

Vyhne dolné

13,2 – 13,5

2,35 – 2,41

6,85 – 7,44

1,54 – 1,79

Vyhne horné

11,6 – 13,1

2,08 – 2,34

7,32 – 7,69

2,02 – 3,76

Žarnovica

13 – 14,3

2,32 – 2,55

7,33 – 7,79

9,05 – 11,2

Žiar nad Hronom

7,9 – 11,2

1,42 – 2,0

7,2 – 7,8

3,28 – 5,87

Župkov- Hrabičov

2,8 – 3,4

0,5 – 0,6

7,0 – 7,2

1,5 - 3,0