Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Energetická náročnosť prevádzky

Hodnotenie energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 

v zmysle zákona SNR SR č. 476/2008 Z. z. a prílohy č. 8 a 9 vyhlášky č. 428/2010 Z. z..

Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a. s. Banská BystricaPartizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36 644 030

Rok  Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov Množstvo predanej vody z verejných vodovodov Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov

Komentár:

Nepriaznivé hydrometeorologické
podmienky, chladnejšie a daždivejšie počasie ovplyvňovalo
kvalitu surovej vody na
úpravniach vôd

MWh tis.m3 MWh/tis.m3  
2010 11032 111165 0,099  
2011 10870 124358 0,087  
2012 11203 109772 0,102  
2013 10881 101327 0,107

 

Rok  Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií

Množstvo 
odkanalizovanej 
vody

Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií

Komentár:

Nepriaznivé hydrometeorologické podmienky, prívalové dažde – nárazové zaťaženia  čistiarní odpadových vôd

MWh tis.m3 MWh/tis.m3  
2010 15286 70177 0,218  
2011 15908 70177 0,302  
2012 16656 48593 0,342  
2013 16878 60830 0,277

 

 

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií vplývalo najmä premenlivé počasie sprevádzané prívalovými dažďami, čo nepriaznivo pôsobí na kvalitu surovej ako odkanalizovanej vody.