Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky

Zákon č.442-2002 Z.z.

Vyhláška č.397-2003

Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod (kanalizáciu)

Prihláška na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd

Požiadavka na ukončenie zmluvy... alebo zmena odberateľa na OM

Žiadosť o overenie odvádzania vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd)

Žiadosť o preskúšanie meradla - úradné overenie vodomeru

Žiadosť zákazníka

Stanovenie technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VV a VK

Stanovenie technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VV a VK - Príloha č.1 schéma vodovodnej prípojky z HDPE do DN 2“ vrátane vodomernej zostavy

Stanovenie technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VV a VK - Príloha č.2 schéma vodovodnej prípojky z LT a HDPE od DN 100 mm vrátane vodomernej zostavy

Stanovenie technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VV a VK - Príloha č.3 vzor vodomerných šachiet

Stanovenie technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VV a VK - Príloha č.4 schéma kanalizačnej prípojky

Stanovenie technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VV a VK - Príloha č.5 príklady pripojenia kanalizačnej prípojky

Stanovenie technických podmienok pre pripojenie nehnuteľnosti na VV a VK - Príloha č.6 kanalizačné šachty na prípojkách plastové PP DN 400

Stanovenie technických podmienok pre zabezpečenie merania spotreby vody z iného vodného zdroja (nie z VV) vypúšťanej do VK

Kontrola splnenia technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu)

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr za vodné/stočné, aktivácia služby Faktúra e-mailom