Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Deň vody

19. marca 2008 Banská Bystrica

DEŇ VODY PRI VODE

Svetový deň vody oslávi tento rok takmer 40 škôl zo stredoslovenského regiónu priamo pri zdroji. Využili ponuku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (StVPS, a. s.) a 27. marca 2008 navštívia vybrané objekty čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd a vodné zdroje v pôsobnosti StVPS, a.s. Okrem dopravy zo škôl k miestam exkurzie je pre školy zabezpečený odborný výklad a informačný materiál o kvalite vody.

Školáci sa tak o vode, vodných zdrojoch, o tom čo všetko je potrebné urobiť, aby sa pitná voda dostala až do našich domácností , dozvedia od tých najpovolanejších – od vodárov.

Rovnako ako školy má aj široká verejnosť možnosť 27. marca 2008 od 9. 00 hod. do 14.00 hod. navštíviť tieto vodárenské objekty:

  • čistiareň odpadových vôd Zvolen
  • čistiareň odpadových vôd Banská Štiavnica
  • čistiareň odpadových vôd Žiar nad Hronom
  • vodný zdroj Podzámčok
  • vodný zdroj Jergaly
  • čistiareň odpadových vôd Lučenec
  • úpravňa vody Málinec
  • čistiareň odpadových vôd Prievidza

Pre starostov obcí, ktoré sú v pôsobnosti StVPS, a. s. prichádzame tento rok s ponukou analýzy pitnej vody z individuálnych zdrojov (pre prvých 50 záujemcov). Rozbory vody na vybrané parametre (pH, vodivosť, dusičnany, mikrobiológia, železo, vápnik, horčík) sa budú realizovať v jednotlivých laboratóriách pitných vôd – Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Prievidza.

22. marec, ktorý je od roku 1992 vyhlásený valným zhromaždením OSN Svetovým dňom vody, je jedinečnou príležitosťou pre nás všetkých pripomenúť si dôležitosť vody ako základnej podmienky života a výzvou na jej ochranu.