Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Deň otvorených dverí na ČOV vo Zvolene.

Zvolen, 11. jún 2007 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. organizuje tento štvrtok (14.júna) Deň otvorených dverí v areáli čistiarne odpadových vôd vo Zvolene. Počas dňa od 9.00 do 16.00hod. bude mať široká verejnosť, školy ako aj odborníci možnosť oboznámiť sa s históriou projektu, rekonštrukciou a rozšírením ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD (ČOV) vo Zvolene. Pre návštevníkov je pripravená zlosovateľná súťaž o ceny od spoločnosti StVPS.

Pôvodná Čistiareň odpadových vôd vo Zvolene bola dokončená v roku 1971. Jej technologická skladba zodpovedajúca dobe svojho vzniku neumožňovala zvýšené odstraňovanie nutrientov, čo jej spoločne s hydraulickým a látkovým preťažovaním v neskorších obdobiach znemožňovalo prispôsobovať sa aktuálnemu zaťaženiu a spĺňať legislatívne požiadavky na čistenie odpadových vôd. Vodoprávne rozhodnutia mali dočasný charakter a boli podmienené rekonštrukciou ČOV. Objekty a zariadenia boli po 30-tich rokoch prevádzky značne opotrebované a v roku 2001 sa pristúpilo k rekonštrukcii anaeróbnej stabilizácie kalu a plynového hospodárstva. Rovnako boli upravené odľahčovacie komory a realizované dažďové nádrže na oboch zberačoch privádzajúcich odpadové vody na ČOV Zvolen.

Zrekonštruovaná a rozšírená Čistiareň odpadových vôd spracováva vody z miest Zvolen, Sliač, a obec Kováčová. Zabezpečuje prívod odpadových vôd, odľahčenie prívalových dažďových vôd, hrubé predčistenie a čerpanie odpadových a dažďových vôd, mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd, kalové a plynové hospodárstvo.