Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Chlór v pitnej vode

Na čo chlór slúži?

Chlór zabraňuje množeniu zárodkov baktérií vo vodovodných sieťach. Pôsobí podobne ako potravinový konzervačný prostriedok a zaručuje zachovanie kvality vody dodávanej odberateľom z hľadiska nezávadnosti.

Ako sa môžu dostať baktérie do vodovodných sietí?

Baktérie a ďalšie organizmy sú bežnou súčasťou životného prostredia. Nachádzajú sa vo vzduchu aj v pôde a mohlo by sa stať, že napríklad počas opravy vodovodného potrubia sa dostanú do vodovodnej siete. Aj usadeniny organického charakteru na vnútornej stene potrubia sú ideálnym prostredím pre množenie baktérií.

Prečo sa chlór pridáva do upravenej vody?

Voda opúšťa úpravňu vody vo výbornej bakteriologickej kvalite a obsahuje len prvky potrebné pre Vaše zdravie, najmä soľ a minerály. Aby táto kvalita bola zachovaná až po Vašu vodovodnú batériu a aby bolo zabránené akémukoľvek nebezpečiu náhodnej sekundárnej kontaminácii, je potrebné pridať do upravenej vody chlór. Ten sa pridáva vo veľmi malých dávkach na výstupe z úpravne vody a potom v rôznych častiach distribučnej siete. Chlór sa pridáva dodatočne preto, pretože v priebehu distribúcie vody dochádza k jeho spotrebovaniu - reaguje so stenami potrubia a ďalšími zložkami obsiahnutými vo vode vrátane nežiaducich mikroorganizmov.

Čo spôsobuje príchuť chlóru?

Reakciou chlóru s niektorými látkami prirodzene vo vode prítomnými môžu vznikať rôzne nežiaduce látky, ktoré bežne nazývame „vedľajšie produkty chlórovania“. Tieto látky sa v upravenej vode vyskytujú len v stopovom (nepatrnom) množstve. Menej rozpustené deriváty chlóru však môžu mať vplyv na chuť vody.

Aký je obsah chlóru vo vode z vodovodnej batérie?

Pre zachovanie bakteriologickej nezávadnosti vody sa na rôznych úsekoch distribučnej siete pridáva priemerne 0,1 až 0,2 miligramu chlóru na jeden liter vody. To predstavuje 1 kvapku chlóru na 1000 litrov vody, čo je približne objem 5 kúpeľňových vaní. Tak je zaistené, aby voda, ktorá sa dostane až k Vám, bola skutočne zdravotne nezávadná.

Je chlór zdravotne nezávadný?

V malých dávkach je chlór zdravotne nezávadný. Aj tak však pôsobí ako silný dezinfekčný prostriedok, ktorý chráni pred náhodnou sekundárnou kontamináciou vody.

Ako zmierniť vplyv chlóru na chuť a arómu pitnej vody?

V závislosti na mieste v sieti má voda slabšiu či silnejšiu arómu chlóru. Odstrániť ju môžete nasledovnými spôsobmi:

  • pred konzumáciou nechajte vodu pár minút „odstáť“
  • pred konzumáciou pridajte do vody pár kociek ladu alebo pár kvapiek citrónu
  • skladujte vodu v chladničke v uzatvorených sklenených fľašiach (po dobu max. 24 h.)
  • vodu môžete taktiež pred konzumáciou krátko prevariť

Vzhľadom k tomu, že chlór je prchavá látka, vyššie uvedené rady stačia k odstráneniu jeho arómy. Ak sa Vám len predsa zdá, že známky chlóru vo vode sú výrazné, neváhajte nás kontaktovať.

Existujú náhrady chlóru?

Pri žiadnom chemickom prvku nebola dodnes preukázaná tak vysoká účinnosť a zároveň úplná zdravotná nezávadnosť. Moderné postupy užívané pri úprave vody umožňujú znížiť dávkovanie chlóru na minimum. Orgánoleptické vlastnosti vody (hlavne chuťové) zlepšujú ozón, UV žiarenie a chlór dioxid. Ozón má len okamžitý účinok pre zaistenie zdravotnej nezávadnosti pri výrobe vody, a po ozonácii pridávaný chlór, aby bakteriologická nezávadnosť bola zachovaná aj pri distribúcii vody.

Právna úprava

Maximálny obsah chlóru je určený nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Toto uznesenie je harmonizované s požiadavkami európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu. Podľa tejto vyhlášky je hraničná hodnota obsahu voľného chlóru až 0,3 mg/l.