Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

CALL CENTRUM

 

Call centrum, Dispečing 0850 111 234

Call centrum (zákaznícka linka) zabezpečuje telefonický kontakt so zákazníkmi na telefónnom čísle 0850 111 234 v pracovnej dobe pondelok až piatok od 7.30 hod. do 15.30 hod. za cenu miestneho hovoru v pevnej sieti.

Zákazníkom sú štandardne poskytované informácie všeobecného a obchodného charakteru, linka zároveň slúži ako Dispečing na nahlasovanie porúch 24 hodín denne.

a) Za informácie všeobecného charakteru sa považujú informácie, ktoré nie sú viazané ku konkrétnemu zákazníkovi, zákazke alebo odbernému miestu.

b) Za informácie obchodného charakteru sa považujú informácie viazané ku konkrétnemu zákazníkovi alebo daňovému dokladu, konkrétnemu odbernému miestu. Informácie obchodného charakteru je možné poskytnúť len zmluvnému partnerovi (odberateľovi).

Na telefónnom čísle 0850 111 234 sa môžete informovať:

  •   o cenách vodného a stočného
  •   o odberných miestach
  •   o zmluvách a faktúrach
  •   o riešení podaných reklamácií
  •   o nahlásených poruchách

Ďalej môžete prostredníctvom telefónu nahlásiť stav vodomeru, požiadať o zmenu výšky zálohových platieb, požiadať o opis faktúry.

Mimo pracovnú dobu od 15.30 h do 07.30 h je pre volajúcich rovnaká zákaznícka linka, ale presmerovaná na centrálny dispečing v režime poruchovej služby. Zákaznícke a obchodné informácie organizácia v tejto dobe nepodáva.

Kontaktné údaje Call centra:
tel.: 0850 111 234
e-mail: cc@stvps.sk
fax: +421 48 4327 888