Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Aktuálne ceny vody v stredoslovenskom regióne

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím určil novú cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na obdobie odo dňa doručenia t.j. od 22.7. 2010 do 31.12.2010 pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.).

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom s DPH je 1,1470 eura/m3.

Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ostáva nezmenená a je 1,0909 eur/m3

 

Uvedené zvýšenie ceny vody nezasiahne neprimerane rozpočty domácností, pretože predstavuje cca 54 centov mesačne pre štvorčlennú domácnosť s ročnou spotrebou 200 m3.

Napriek tomu, že naša spoločnosť priebežne vykonáva opatrenia na znižovanie nákladov, vzrástli významne náklady na realizáciu nevyhnutných a neodkladných opráv, ktorých počet sa znásobuje v dôsledku starnúceho infraštruktúrneho majetku. Snahou našej spoločnosti je v prípade porúch zabezpečiť obnovenie dodávok alebo služby v súlade s plnením štandardov kvality .

Určené maximálne ceny sa použijú až po mimoriadnom odpočte vodomerov, ktorý budú od 22.7. 2010 zabezpečovať zamestnanci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.. V tejto súvislosti StVPS, a.s. upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním sú pracovníci spoločnosti, povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, alebo za iné služby.