Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

10. januára 2014, Banská Bystrica

TLAČOVÁ SPRÁVA

Aktuálne ceny vody v roku 2014 v  stredoslovenskom regióne 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil  pre  Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.)  nové regulované ceny vodného a stočného  na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Dôvodom zmeny ceny je zrealizovanie investícií do vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť v roku 2013.

Schválené ceny sú uvedené v tabuľke:

Maximálne ceny v €/m3 2014
bez DPH s DPH
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1504 €/m3 1,3805 €/m3
Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3
Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3

V súvislosti s uplatňovaním ceny bude StVPS, a.s. realizovať mimoriadny odpočet vodomerov vtermíne od  2.1.2014 do 27.1.2014, ktorý bude podkladom pre uplatnenie ceny k 1.1.2014. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné alebo za iné služby.

Percentuálny nárast cien roku 2014 v porovnaní s cenami roku 2013 je 3% pri vodnom a 3% pri stočnom. Predpokladané zvýšené výdavky štvorčlennej rodiny pri spotrebe 100 m3/rok predstavujú pri vodnom nárast 0,34 € za mesiac a pri stočnom 0,32 € za mesiac.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území celého Banskobystrického kraja, čiastočne v okrese Revúca, v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja.
Pitnou vodou zásobujeme viac ako 657 549 obyvateľov.
Viac informácií na: www.stvps.sk.