Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Aktuálne ceny vody v roku 2013 v stredoslovenskom regióne

Banská Bystrica,  31. decembra  2012 

Aktuálne ceny vody v roku 2013 v stredoslovenskom regióne 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil  pre  Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s svojím rozhodnutím  č. 0096/2013/V nový návrh regulovaných cien vodného a stočného  na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Dôvodom zmeny ceny je zrealizovanie investícií do vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť v roku 2012 a medziročná zmena vplyvu využitia kapacity vodárenského majetku používaného na regulovanú činnosť.

Schválené ceny sú uvedené v tabuľke:

Maximálne ceny v €/m3 2013
bez DPH s DPH
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1169 €/m3 1,3403 €/m3
Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3
Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0663 €/m3 1,2796 €/m3

 

Percentuálny nárast v porovnaní s aktuálnymi cenami v roku 2012 je 1,33% pri vodnom a 2,11 % pri stočnom, čo predstavuje sumu nárastu v absolútnej čiastke bez DPH 0,0147 eur pri vodnom a 0,0220 eur pri stočnom.

Predpokladané zvýšené výdavky štvorčlennej rodiny pri spotrebe 120 m3/rok predstavujú pri vodnom nárast 0,18 eur za mesiac a pri stočnom 0,44 eur za mesiac.

Určené maximálne ceny sa použijú po mimoriadnom odpočte vodomerov, ktorý budú  zabezpečovať zamestnanci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, alebo za iné služby.

 

Mgr. Slavomíra Vogelová
tlačová hovorkyňa
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta č. 5974 01
Banská Bystrica
mobil: +421 905 548 785


Vodný kalendár

V novej výtvarnej súťaži zorganizovanej pri príležitosti Svetového dňa vody žiaci  spoločne tvorili návrh kalendára s ilustráciami k téme ochrana vody a s tipmi na ochranu vody v jednotlivých mesiacoch. Cieľom súťaže organizovanej Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. bolo naučiť deti, čo všetko môže jednotlivec  urobiť pre ochranu vody a vodných zdrojov.

Do súťaže  zaslalo svoje práce  45 triednych kolektívov zo škôl stredoslovenského regiónu a z nich sme na základe určených kritérií vybrali tri  najlepšie  v štyroch kategóriách.