Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Aktuálne ceny vody v roku 2011 v stredoslovenskom regióne

Banská Bystrica,  11.apríla 2011

Aktuálne ceny vody v roku 2011 v stredoslovenskom regióne

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0166/2011/V  zo dňa 4.4.2011 určil novú cenu za výrobu, distribúciua dodávku pitnej vody verejným vodovodom   na obdobie od 6.4.2011 do 31.12.2011 pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. (StVPS, a.s.).

Maximálna cena za výrobu adodávku pitnej vody verejným vodovodom  je 1,2145 eura/m3 vrátane DPH. Cena  za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou zostáva nezmenená  1,1550eur/m3 vrátane DPH.

Dôvodom na zmenu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody je výrazná zmena ekonomických parametrov – nárast cien všetkých energií a  nárast spotreby energií z dôvodu prevádzkovania nových technologických zariadení.

Uvedené zvyšovanie ceny, ktoré  predstavuje cca. 96 centov mesačne pre štvorčlennú domácnosť s ročnou spotrebou 200 m3nezasiahne neprimerane rozpočty domácností.

Určené maximálne ceny sa použijú po mimoriadnom odpočte vodomerov, ktorý budú  zabezpečovať zamestnanci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a ktorí sú povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo a preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, alebo za iné služby.