Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Tajný život vody

V školskom roku 2015/2016 sme v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA pripravili nový vzdelávací projekt pod názvom „Tajný život vody.“

 

Žiaci v dnešnej dobe získavajú z rôznych strán veľké množstvo informácií o životnom cykle vody. Sú to informácie so zemepisu, biológie či chémie. V rámci nášho projektu sa chceme pozrieť na život vody z environmentálneho pohľadu. Ako dokážeme vodu chrániť, čo to je virtuálna voda, ako my sami ovplyvňujeme život vody okolo nás, ako ovplyvníme kvalitu vody svojim spotrebiteľským správaním.

Členovia tímu zložení z 1 učiteľa a 2 žiakov budú mať za úlohu vytvoriť rovesnícke vzdelávanie na tému „život vody“. Základné teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a motivačné techniky vrátane pripravených podporných materiálov – pracovných listov aj teoretických východísk im budú predvedené na úvodnom jednodňovom kurze.

Na dosiahnutie, čo najlepšieho výsledku, búdu mať školské tímy za úlohu vyškoliť čo najväčšie množstvo žiakov - rovesníkov v danej téme. Na záver bude úlohou tímov vytvoriť „akčný deň“ v rámci osláv Svetového dňa vody, v ktorom by ukázali svojej komunite, čo sa o danej téme dozvedeli.

Viac informácií: komunikacia@stvps.sk