Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Po stopách vody

Do konca novembra 2013 sa  môžu školské kolektívy zaregistrovať do školského projektu PO STOPÁCH VODY .

Cieľom projektu je viesť žiakov k citlivému  prístupu  k životnému prostrediu k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov. Pestrosťou nových poznatkov, získaných  hravou aj súťažnou formou  chceme vzbudiť  záujem  detí o prostredie, v ktorom žijú.

Projekt po stopách vody je určený pre školské kolektívy 2. stupňa základných škôl. Po registrácii do projektu budú na www stránke projektu každý mesiac uverejnené dve súťažné otázky  a jedna úloha k vybraným témam. Každá úloha a otázka bude bodovo ohodnotená a kolektív, ktorý získa najviac bodov bude  po ukončení projektu ohodnotený vecnou a  finančnou odmenou. Okrem  internetového kvízu čakajú na účastníkov projektu   besedy, exkurzie a súťaže, v ktorých  budú žiaci aktívne získavať  a vyhodnocovať informácie o význame  a ochrane vody. Hlavné témy projektu sú: cesta vody /z prírody až do vodovodných kohútikov/, voda naša každodenná /voda v domácnosti, kvalita pitnej vody/, odpadové vody, znečisťovanie vody, voda v umení, Svetový deň vody – ochrana vôd, voda ako súčasť krajiny a voda v prírode.

Všetky školy prihlásené do projektu budú počas trvania projektu dostávať informačné  a metodické materiály  k jednotlivým témam, budú mať možnosť zúčastniť sa zdarma besied, exkurzií a podujatí  pripravených vyhlasovateľom.

Ako sa do projektu zapojiť?

Do konca novembra stačí  kliknúť   na odkaz registrácia a vyplniť registračný formulár.  Prihlasuje sa kolektív! Po odoslaní  formulára získate prístup k pravidlám  a ďalším informáciám týkajúcich sa projektu. Formulár bude aktívny od 2.10.2013 a odoslať ho je potrebné do uzávierky, ktorá je 30.11.2013. 

REGISTRÁCIA

Tlačová správa k projektu


Pozvánka do projektu

Pozvánka do projektu

Už 6 rokov ponúkame základným školám v regióne našej pôsobnosti možnosť zúčastniť sa výchovno-vzdelávacích projektov zameraných na ochranu vody, vodných zdrojov a ekosystémov. Ani tento rok nie je výnimkou a preto si dovoľujem pozvať pedagógov a žiakov vašej školy k účasti

na projekte Po stopách vody.

Projekt je určený pre školské kolektívy 2. stupňa základných škôl. Po registrácii do projektu budú na www stránke projektu každý mesiac uverejnené dve súťažné otázky a jedna úloha k vybraným témam. Každá úloha a otázka bude bodovo ohodnotená a kolektív, ktorý získa najviac bodov bude po ukončení projektu ohodnotený vecnou a finančnou odmenou. Okrem internetového kvízu čakajú na účastníkov projektu  besedy, exkurzie a súťaže, v ktorých budú žiaci aktívne získavať a vyhodnocovať informácie o význame a ochrane vody. Hlavné témy projektu sú: cesta vody (z prírody až do vodovodných kohútikov), voda naša každodenná (voda v domácnosti, kvalita pitnej vody), odpadové vody, znečisťovanie vody,voda v umení, Svetový deň vody – ochrana vôd, voda ako súčasť krajiny a voda v prírode.
Všetky školy prihlásené do projektu budú počas trvania projektu dostávať informačné a metodické materiály k jednotlivým témam. Budú mať možnosť zúčastniť sa zdarma besied, exkurzií a podujatí pripravených vyhlasovateľom.

Ako sa do projektu zapojiť?

Stačí na stránke www.stvps.sk  kliknúť na odkaz Po stopách vody a vyplniť registračný formulár. Prihlasuje sa kolektív! Po odoslaní formulára získate prístup k pravidlám a ďalším informáciám týkajúcich sa projektu. Formulár bude aktívny od 1.10.2013 a odoslať ho je potrebné do uzávierky, ktorá je 30.10.2013.

 

Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.


Výsledky súťaže - Po stopách vody

Milí priatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť výsledky súťaže Po stopách vody, v ktorej ste všetci naozaj so cťou pracovali na získavaní nových informácií o vode a na plnení, neľahkých úloh. Vďaka vám preto za vaše úsilie a spoluprácu.

Všetkým žiakom a pedagógom zapojeným do projektu dnes posielame poštou na vaše meno, diplom za účasť a USB s logom projektu a tiež ďakovný list adresovaný riaditeľom školy.

Zároveň vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie výsledkov projektu, ktoré sa uskutoční ako súčasť otvorenia výstavy Voda je život  20. júna 2014 o 10.00 hod. v Banskej Bystrici, v obchodnom centre Europa SC.

A kto sa umiestnil na prvých troch miestach? Po sčítaní všetkých bodov je poradie nasledovné:

  1. miesto  Špeciálna základná škola, Čierny Balog (285 bodov)
  2. miesto  Základná škola Horná Ždaňa (265 bodov)
  3. miesto  Základná škola Radvanská, Banská Bystrica (260 bodov)
                    Základná škola Pionierska, Brezno (260 bodov)

 

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme vám všetkým pekné a radostné prázdniny.

Za organizačný tím

Slávka Vogelová