Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Cesty za biodiverzitou

Voda nepozná hranice, ani rečové bariéry – aj to bola  jedna z tém projektu pod názvom “Cesty za biodiverzitou – voda, ktorá nás spája“, organizovaného v rámci medzinárodného roku biodiverzity spoločnosťami VEOLIA VODA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  a  VEOLIA VÍZ Budapešť.

Študenti stredných škôl zo Slovenska a z Maďarska poznávali svoje krajiny a učili sa rešpektovať rôznorodosť vo všetkých sférach.  Zámerom projektu bolo formou študentských výmenných pobytov umožniť žiakom poznávať vzájomne svoje krajiny a  ich rôznorodosť, špeciálne so zameraním na vodu a vodné ekosystémy.

Prvý  výmenný pobyt študentov sa uskutočnil na Donovaloch. V rámci  pobytu navštívili študenti okrem iného banskoštiavnické tajchy, pozreli si zvyšky banského vodovodu v Španej Doline a v údolí rieky Slatinka im členovia rovnomenného združenia vysvetlili činnosť vody v krajine. Súčasťou programu bol aj náučný blok Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA venovaný biodiverzite. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v Budapešti a program bol zameraný na  hlavne poznávanie biodiverzity v mestách.

 

 


Ekomapa

Cieľom projektu bolo vytvoriť Eko-mapu banskobystrického kraja – interaktívnu internetovú mapu, ktorá poskytuje obyvateľom a návštevníkom Banskobystrického kraja komplexný prehľad objektov a území, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a zdravším spôsobom života. Eko-mapa približuje tieto „zelené body“ prehľadne a vizuálne pútavou formou.  Eko-mapa Banskobystrického kraja momentálne (16. októbra 2012) obsahuje vyše 450 bodov, teda objektov a území. Sú zaradené v šiestich hlavných skupinách: Príroda, Organizácie, Nákup/Biospotrebiteľ, Odpady, Stavby a Iné, ktoré sa ďalej delia na podskupiny. Celkový počet podskupín je 28 a sú tam zahrnuté  aj  vodné zdroje a objekty čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd v správe StVPS, a.s.  Do tvorby Eko-mapy sme zapojili aj 22 základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja