Skoč na obsah Skoč na menu
Hore 

StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 234 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky StVPS hlásené havárie vody

Maska pre planétu Zem

Výtvarne a literárne spracovať vzťah človeka a prírody v rôznych častiach sveta a v rôznom historickom období bolo úlohou detí v súťaži  s názvom Maska pre planétu Zem. Cieľom  súťaže bolo prebudiť v deťoch záujem a túžbu objavovať dedičstvo starých kultúr, históriu Zeme prostredníctvom legiend, mýtov, prastarých zvykov a rituálov. Deti kreslili  obrázky masky a napísali  krátky príbeh, ktorý ich maska rozprávala. Súťaž bola určená deťom od 8 do 11 rokov a predovšetkým školským kolektívom.
Do kampane sa zapojilo približne 33 000 detí z celého sveta.
Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 6 000 detí z 82 škôl a 41 miest a obcí.

 

- Metodická príručka pre učiteľov


Maska - vyhlásenie výsledkov

 

30.3.2007 Banská Bystrica Medzinárodná súťaž Maska pre planétu Zem už má na Slovensku víťazov. Z regionálnych kôl, ktoré prebehli v Banskej Bystrici a v Poprade vybrala porota z každého regiónu šesť najlepších prác. V Banskej Bystrici zasadala porota v zložení: PaedDr. Dušan Jarina, Mgr. Alena Kostúriková a Mgr. Miroslav Páv a na základe zadaných kritérií a podľa platných propozícií súťaže odporučila postup z regionálneho kola do kola celoštátneho nasledujúcim autorom prác.

 

 

 

 1.
Kolektív 5.A
Základná škola
Školská ul. 1575
962 05 Hriňová
Názov práce: Strážca Gabriel
2.
Kolektív 5.B.
Základná škola
ul. Fraňa Kráľa 838
966 81Žarnovica
Názov práce: Ako sa Zemi vrátila krása
3.
Eliška Katinová
4.A
Základná škola
M.R. Štefánika 17
965 01 Žiar n. Hronom
Názov práce: Morena
4.
Kolektív IV. B.
Základná škola
Školská 1575
962 05 Hriňová
Názov práce: Odkaz matky Zeme
5.
Kolektív III.A
Základná škola
Kriváň 435
962 04 Kriváň
6.
Tomáš Strenáčik
4.B.
Základná škola
Ďumbierska
974 01 Banská Bystrica

  

Víťazné kolektívy z Banskobystrického regiónu boli 12.4.2007 na slávnostnom udeľovaní cien odmenené finančnou čiastkou, ktorá prispeje k podpore ich ďalších umeleckých aktivít, knihou a exkurziou k úpravni vody Turček.

Kolektív 3.A základnej školy Kriváň

 

Celoslovenská porota sa zišla 28.apríla 2007 v Poprade a rozhodla, že Slovenskú republiku bude v Paríži reprezentovať práca detí Základnej školy, Komenského 2 zo Spišskej Novej Vsi. Ich obrázok a príbeh s názvom Kamzita zaujal medzinárodnú porotu svojou farebnosťou, úprimnosťou a vyjadrením silného vzťahu k regiónu.

Hlasovanie poroty

Porota s víťaznou prácou

 

Najlepší projekt z každej krajiny bude pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia a Týždňa pre trvalo udržateľný rozvoj UNESCO začiatkom júna vystavený v Múzeu na nábreží Branly v Paríži. Zástupcovia víťaznej triedy sa zúčastnia na slávnostnom otvorení výstavy a na medzinárodnom stretnutí detí v Paríži, kde bude pre nich pripravený zaujímavý program.

V súťaži organizovanej spoločnosťou VEOLIA VODA a DALKIA vyjadrovali deti vzťah človeka a prírody v rôznych častiach sveta a v rôznom historickom období. Kreslili obrázok masky a vytvorili krátky príbeh, ktorý Zem prostredníctvom masky rozpráva. Súťaž bola určená deťom od 8 do 11 rokov a predovšetkým školským kolektívom. Do kampane sa zapojilo približne 33 000 detí z celého sveta. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 6 000 detí z 82 škôl a 41 miest a obcí.